Nieuwe namen locaties Merewade College

De drie locaties van het Merewade College hebben een nieuwe naam gekregen. Dat hebben we de afgelopen weken op verschillende manieren gevierd. Met de nieuwe namen zijn de drie locaties beter herkenbaar voor leerlingen en ouders.

De locatie voor praktijkonderwijs aan het Merwedekanaal heet voortaan: Merewade Praktijkschool. De vmbo-locatie aan de W. De VriesRobbeweg heet voortaan: Omnia College. De nieuwe naam voor locatie Wijdschildlaan luidt: Fortes Lyceum.

Alle drie locaties krijgen een nieuwe website. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. De nieuwe websites gaan in november live.