Maatwerk

In de week van 22 september starten we met het programma Maatwerk. Wat is Maatwerk? Voor wie is Maatwerk bedoeld?

Maatwerk vindt wekelijks plaats op maandag het 7de uur, woensdag het 1ste uur en vrijdag het 1ste uur (de lesmomenten kunnen wijzigen). Tijdens dit uur bieden we extra begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben.

De begeleiding bestaat uit: huiswerkbegeleiding, ondersteuningslessen taal en rekenen, begeleiding leerlingen met een zorgarrangement, sociale vaardigheidstraining en faalangst reductietraining.  

Tijdens het Maatwerkuur is het ook mogelijk dat de docent persoonlijke afspraken maakt met een leerling of een groepje leerlingen, bijvoorbeeld om een toets in te halen.

De indeling voor de reken- en taallessen gebeurt op initiatief van school. Leerlingen die niet zijn ingedeeld voor één van de extra begeleidingsactiviteiten en geen afspraken hebben met een docent, zijn tijdens de genoemde lesmomenten vrij.

Volledigheidshalve zet ik de extra begeleidingsactiviteiten voor u op een rijtje.

Huiswerkbegeleiding (klas 1, 2, 3 en 4)

 • Tijdens de huiswerkbegeleiding maakt de leerling onder begeleiding van een docent huiswerk.
 • De docent speelt een coachende rol, gericht op het aanleren van huiswerkstrategieën. Waar mogelijk helpt de docent vakinhoudelijk. De docent heeft niet perse “alle antwoorden”.
 • Deelname aan de huiswerkbegeleiding gebeurt in overleg met ouders, leerling en mentor.
 • Als de leerling is aangemeld, is zijn aanwezigheid verplicht. Bij ongeoorloofde afwezigheid of lesverwijdering gelden de algemene schoolregels.
 • De huiswerkgroep bestaat uit maximaal 10 leerlingen.

Ondersteuningslessen Taal en Rekenen (klas 1, 2, 3, 4)

 • Tijdens de ondersteuningslessen voert de leerling, onder begeleiding van een docent, remediërende leertaken uit.
 • De docent speelt een coachende rol, gericht op het effectief uitvoeren van de leertaken. Waar mogelijk helpt de docent vakinhoudelijk. De docent is geen Remedial Teacher.
 • De lessen zijn bedoeld voor leerlingen die (ernstig) uitvallen op taal en/of rekenen.
 • Deelname aan de ondersteuningslessen gebeurt in overleg met ouders, leerling en mentor.
 • Als de leerling is aangemeld, is zijn aanwezigheid verplicht. Bij ongeoorloofde afwezigheid of lesverwijdering gelden de algemene schoolregels.
 • De taal- en rekengroepen bestaan uit maximaal 10 leerlingen.    

Faalangstreductietraining (FRT, klas 1 en 4)

 • De training is bedoeld voor leerlingen van klas 1, die als gevolg van faalangst minder goed presteren dan ze eigenlijk zouden kunnen.
 • In de eerste maanden van klas 1 kijken we of leerlingen gebaat zijn bij FRT.
 • Leerlingen uit klas 4 die last hebben van examenvrees mogen ook aan de training meedoen.
 • De training duurt 12 lesuren en vindt plaats in het voorjaar van 2015.
 • De training wordt verzorgd door gecertificeerde docenten.
 • Deelname aan FRT gebeurt in overleg met ouders, leerling en mentor.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA, klas 1)

 • De training is bedoeld voor leerlingen van klas 1 die sociaal minder vaardig zijn (snel boos, erg verlegen, vaak ruzie, …).
 • In de eerste maanden van klas 1 kijken we of leerlingen gebaat zijn bij de training.
 • De training duurt 14 lesuren en vindt plaats in het voorjaar van 2015.
 • De training wordt verzorgd door gecertificeerde trainers.
 • Deelname aan SOVA gebeurt in overleg met ouders, leerling en mentor.

Begeleiding leerlingen met een zorgarrangement (klas 1, 2, 3 en 4)

 • De begeleiding is bedoeld voor leerlingen met een zorgarrangement
 • De inhoud en de duur van de begeleiding is gebaseerd op afspraken uit het handelingsplan.
 • De begeleiding vindt individueel plaats of in kleine groepjes.

Hopelijk heeft u een goed beeld gekregen van Maatwerk. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mentor of de teamleider van uw kind.

Philip Lommers, directeur

Bezoek Vensters en zie de kwalitiet van deze school.

Bezoek Vensters en zie de kwaliteit van deze school.


Roosters

- Inforooster

- Roosterwijzigingen en Mededelingen

 

Agenda
Examen voorlichtingsavond klas 3
24/09/2014
Examen voorlichtingsavond klas 3 lees meer
Vakgerichte Excursie CT3
06/10/2014
Vakgerichte Excursie CT3 lees meer
Contactgegevens VR
W. de Vriesrobbéweg 27
4206 AK Gorinchem
tel 0183-622728
fax 0183-628232

teamleider Onderbouw BB en lwoo: Pius van Oort
teamleider ZW, TB en BB: Jos Donjacour
teamleider HA en CT: Erik Blankenstein
teamleider Onderbouw KB en GL Randee Gagné