Inspectie lovend over de VR!

Op 11 en 12 maart bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan de VR. Het doel van het bezoek was de
kwaliteit van het onderwijs op de vmbo-locatie te beoordelen. 

Speciale aandacht had de inspectie voor de leeropbrengsten, het onderwijsleerproces, de leerlingenzorg, de kwaliteitszorg en de schoolveiligheid. De inspectie bezocht een flink aantal lessen, nam enquêtes af en sprak met verschillende leerlingen en functionarissen. 

Na twee dagen research kwam dan eindelijk het verlossende woord: geslaagd! De inspectie feliciteerde ons in fraaie bewoordingen met een positieve beoordeling.

De inspectie was vooral onder de indruk van het programma Vakwerk ('direct aan de slag met wat je leuk vindt'), de verregaande digitalisering van het onderwijsproces ('alle leerlingen een eigen laptop'), het vak drama met het weerbaarheidsprogramma 'Rots en Water', de structurele scholingstrajecten van het personeel via het Samenwerkingsverband en de jaarlijkse leerling-enquêtes over het functioneren van de docente.

Natuurlijk gaf de inspectie ons ook nog tips mee. Zo adviseerden ze ons om, behalve voor taal, rekenen en huiswerk, ook voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde extra ondersteuning te gaan geven. Als het budget het toestaat, zullen we dit volgend jaar zeker oppakken!

Ook gaven de inspecteurs de tip om meer gebruik te gaan maken van extern genormeerde toetsen. Daar zijn we meteen op ingesprongen. Zo gaan we in 2015-2016 in klas 1, 2 en 3 aan de slag met de Cito volgtoetsen. Dan kunnen we de resultaten van de leerlingen nog beter volgen en ons beleid bijstellen waar nodig!


Collega's van de VR, gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!

Philip Lommers,
directeur Merewade College

 

Bezoek Vensters en zie de kwalitiet van deze school.

Bezoek Vensters en zie de kwaliteit van deze school.


Roosters

- Inforooster

- Roosterwijzigingen en Mededelingen

 

Agenda
Digitale Examens BBL/KBL
20/04/2015
Digitale Examens BBL/KBL lees meer
Koningsdag
27/04/2015
Koningsdag lees meer
Organisatiedag
28/04/2015
Organisatiedag lees meer
Meivakantie 2015
02/05/2015
Meivakantie lees meer
Contactgegevens VR
W. de Vriesrobbéweg 27
4206 AK Gorinchem
tel 0183-622728
fax 0183-628232

teamleider Onderbouw BB en lwoo: Pius van Oort
teamleider ZW, TB en BB: Jos Donjacour
teamleider HA en CT: Erik Blankenstein
teamleider Onderbouw KB en GL Randee Gagné