logo

0183 626 460

infopro@merewade.nl

Merwedekanaal 8

4206 BC Gorinchem

08:00 - 16:30

Maandag tot vrijdag

Leerlingenzorg

Ontdekken op Merewade Praktijkschool

Leerlingenzorg

Op Merewade Praktijkschool zijn verschillende personen betrokken bij de uitvoering van de leerlingenzorg. Om wat meer duidelijkheid te geven wie wat doet geven we hieronder een korte beschrijving.


Mentoraat

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s. De mentor houdt de ontwikkelingen van de leerlingen in de gaten en probeert problemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Wanneer de mentor zorgen heeft m.b.t. een leerling, wordt de leerling aangemeld bij het intern zorgadviesteam. In het intern zorgadviesteam wordt bepaald welke hulp (intern of extern) nodig is. Meer informatie over het zorgadviesteam vindt u hier.

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog begeleidt individuele leerlingen, adviseert en ondersteunt leerkrachten, coördineert het aanvraagproces van zorgarrangementen, verricht psychodiagnostisch onderzoek en heeft nauwe contacten met/verwijst door naar externe hulpverlenende organisaties zoals stichting MEE, ASVZ, Virenze en de jeugdteams.

 

Intern begeleider

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en verwerking van de didactische toetsen, medeverantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem en medeverantwoordelijk voor de groeidocumenten. Hij/zij is de contactpersoon voor het ROC, leerplicht en jeugdarts.

 

Ambulante begeleiding

Leerlingen met een zorgarrangement kunnen begeleid worden door onze orthopedagoog of ambulant begeleider. De ambulante begeleiding richt zich op ondersteuning van de docenten, afstemming met overige betrokkenen en/of de inzet van extra begeleiding voor de leerling zelf. De inzet van extra begeleiding wordt per leerling in overleg met ouders en school besproken. Ook kan de ambulante begeleider een adviserende rol spelen ten aanzien van doorverwijzing naar externe hulpverleners/hulpinstellingen. Binnen onze organisatie is de ambulante begeleider vaak ook aanwezig bij oudergesprekken.

Brugklas Pro/vmbo

Je kan laten zien wat je kunt, zodat je misschien toch naar het vmbo kunt doorstromen.

Daisy

2016-11-30T08:09:59+01:00

Daisy

Je kan laten zien wat je kunt, zodat je misschien toch naar het vmbo kunt doorstromen.

Niet saai

Ik mag hier veel met mijn handen doen. De kookles vind ik dan het leukst. Het is niet saai want ik kan elke keer iets anders doen.

Daan

2016-11-30T08:22:13+01:00

Daan

Ik mag hier veel met mijn handen doen. De kookles vind ik dan het leukst. Het is niet saai want ik kan elke keer iets anders doen.

Kleine klas

Merewade Praktijkonderwijs is een kleine school en ik zit in een kleine klas. Dat vind ik prettig.

Abdullah

2016-11-30T08:53:22+01:00

Abdullah

Merewade Praktijkonderwijs is een kleine school en ik zit in een kleine klas. Dat vind ik prettig.